Velkommen til den danske ERFA gruppe med fokus på Data Warehouse Datamodellering.

Vores formål er, at udveksle erfaringer medlemmerne i mellem og bruge disse erfaringer og viden til at skabe
'white papers'. Der kan anvendes af hele gruppen og dens medlemmer/kollegaer mv., som beskrivelser af både 'bedste valg' og 'alternativ mulighed'.

Gruppens fokus er generel datamodellering, men specifikt anvendt i forbindelse med Data Warehouse.

 

Gruppens grund ide

 Gruppens vedtægter

 

 

 

 Dokument bibliotek

 Åben Blog
Kom og deltag i debatten

 Kontakt gruppen
Send os en mail

 
 

Lukket Blog
Kun for gruppen medlemmer